Menu Close
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Matthew Vukson | Dǫzhıı̀ Goı̨̀wà K’etło: Man Travels Far

April 5 - May 18

Free

Matthew Vukson | Dǫzhıı̀ Goı̨̀wà K’etło: Man Travels Far
April 5 – May 18, 2024

Opening reception: Friday, April 5th from 5-9pm

Artist Talk and Livestream: Saturday, April 6th from 3-4pm(CT)

Matthew Vukson
Tłı̨chǫ Nation, NT
(b. 1988 Sioux Lookout, ON)

Tłı̨chǫ Dene

Brantford, ON gots’ǫ Tłı̨chǫ gòet’ı̨ı̨̀ dǫne Matthew Vukson Matthew datı̨ nàke t’à ehts’oo xè nàɂeèlı̀ k’èzǫdeè hǫt’e eyıts’ǫ Northern Flame Bead Desıgns yehtsı̨. Dedı̨ ehts’oo t’à nàɂeèlı̀ sı̀ı whàedǫǫ̀ k’è eyıts’ǫ dı̀ı edàanı̀ nàgeèlı̀ k’è eghàlada xè ı̨neè, dı̀ı dzęę̀ eyıts’ǫ ı̨daà edàanı̀ nàgeèlı sı̀ı k’è eghàlada. Ats’ǫ dǫne nàgeèlı̀ gà at’ı̨; dǫne nàowo ghǫneètǫ eyıts’ǫ ı̨neè wenàowo sı̀ı ts’ǫ̀ hanıı̀ɂa xè dı̀ı nàowo ı̨neè wèot’ı̨ı̨̀ ts’eko yàgı̨lı̨ sı̀ı hoghàweètǫ. Edàanı̀ wegaht’ı̨ eyıts’ǫ edàanı̀ wek’ech’àot’ı̨ sı̀ı Matthew yıghǫ wegodı gohłı̨ xè yıghǫ gode. Dı̀ı hanı wet’à ası̀ı ts’ehtsı̨ wet’à achı̨ nàɂeèts’elı nàowo nàyıı̀chı xè achı̨ eda ayele ha. Nàɂeèts’elı nàowo, edàanı̀ gogha yatı eyıts’ǫ nàɂeèts’elı wet’à nàts’etsoo at’ı̨ sı̀ı ı̨dı whagots’ǫ yıdanàta xè yıxata t’à nàtso adade.

“Nàɂeèts’elı wegodı t’à ełexè gots’ede nı̨dè, edàanı̀ ehts’o wegaht’ı̨ weghà godı danahtso wek’edzǫ xè wexèts’eèdı̀.”

Nàɂeèts’elı wet’à ładı̨ agohɂı̨̀. 2016 k’e ı̨da whagots’ǫ̀ ehda ha dehwhǫ t’à wexèhoı̨̀wo. Sewhàedǫǫ̀ gınàowo senı̀adzà xè wet’à setı̨lı segha hòlı̨. Dı̀ı la hazǫ wet’à edàanı̀ nanı̀wo ı̨lè sı̀ı hazǫ seteèhowo. Dı̀ı godı weghǫ gohde sı̀ı ası̀ı łǫ wet’à sexè ładı̨ agòdzà eyıts’ǫ ası̀ı hazǫ wek’esǫ wek’èdzǫ adzà. Dǫne hazǫ̨ dedı̨ sı̀ı gıxè hagoòt’e ts’ı̨wo xè dedı̨ sı̀ı hanı̀ gıxè hoɂǫ ha edeghǫ nànègı̀dè.

Translation: Dǫzhıı̀ Goı̨̀wà K’etło = Man Travels Far (title of exhibition)

English/Tłı̨chǫ Yatıı̀

Tłı̨chǫ Dene Matthew Vukson from Brantford, ON. Matthew is a bead artist that specializes in the two-needle method and founder of Northern Flame Bead Designs. His work involves beading subject matter regarding traditional and contemporary practises through the lens of past, present and future. He has always been around beading; the love of traditional culture and its rich legacy has been passed down to him through his ancestors and women in his family. Matthew likes to share stories that are told by ever changing patterns and colours. He uses the healing power of art as a form of reclamation and resurgence. The artistry, spirituality and empowerment of beading are his lifelong personal and research interests.

“In beading stories are told by patterns but colours give these stories depth and feeling.”

Beadwork is a transformative art. I started in 2016 on a journey of longevity. The memories of my ancestor’s flow through my being and enlighten my path. The body of this work has transcended through all aspects of emotions. A story is told through time altering changes and experiences. Viewers are encouraged to imagine themselves as a piece in the story to situate themselves accordingly.

Translation: Dǫzhıı̀ Goı̨̀wà K’etło = Man Travels Far (title of exhibition)

Details

Start:
April 5
End:
May 18
Cost:
Free
Event Categories:
,
Website:
https://urbanshaman.org/exhibitions/matthew-vukson-man-that-travels-far/

Organizer

Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery
Phone
2049422674
Email
info@urbanshaman.org
View Organizer Website

Venue

Urban Shaman
203-290 McDermot Avenue
Winnipeg,
+ Google Map
Skip to content